Výstupy besed o zdravé a bezpečné dopravě v Hořicích

Jak na udržitelnou a bezpečnou dopravu v Hořicích? Otázka, na kterou odpověděly veřejné besedy v městském muzeu. Besedující národní cyklokoordinátor Ing. Martínek se věnoval vytvoření dopravní strategie města. Dopravní inženýr z Pardubic Ing. Kutílek představil příklady dobré praxe z jiných evropských měst, které zklidňují dopravu a zvyšující bezpečí a komfort pohybu chodců a cyklistů.
Vliv hluku, prachu a zplodin v ovzduší na naše zdraví řešil Prof. Michal Vojtíšek z ČVUT v Praze. V rámci výzkumu měřil s kolegy zplodiny a koncentrace nanočástic ráno v době 7.30- 7.50 h. u základní školy, obdobné hořickým, které trápí fenomén „mamataxi“, tedy rodiče vozící potomky do školy autem. Závěr byl, že v době dovozu dětí autem, vzrostly zplodiny ve vzduchu před školou na téměř desetinásobek oproti zbytku dne. Dopravní špička u škol také výrazně snižuje bezpečnost pohybu všech.

Adekvátním řešením je zatraktivnit pěší cesty do školy, nabídnout u škol snadné a bezpečné uschování kol, či vytvořit takzvané školní ulice, které jsou je mezi 7. až 8. hodinou bez aut. Proběhl i výzkum zaměřený na preference dětí. Ty by se chtěly do školky/ školy dopravovat aktivněji. Cesta do školy je příležitost hýbat se, popovídat si, někoho potkat nebo něco zažít. Chůze vás probere a nastartuje, je to balzám pro tělo i duši.

Ing. Tomáš Štayr, organizátor besed a předseda Školské rady ZŠ Na Daliborce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *