Přijďte ve čtvrtek 14. prosince od 17.30 hodin do přednáškové místnosti za knihovnou. Využijte možnosti vyjádřit své potřeby v oblasti energetiky. Vaše nápady a připomínky se objeví v komunitním energetickém plánu

Komunitní energetický plán- jak si vzájemně pomoci v oblasti energetiky

Přijďte ve čtvrtek 14. prosince od 17.30 hodin do přednáškové místnosti za knihovnou, kde proběhne poslední z letošních diskuzních setkání k úsporám a energetice. Tématem bude aktuálně finalizovaný komunitní energetický plán, který soustředí potřeby obyvatel Hořic a firem v oblasti energetiky a hledá cesty, jak je naplnit. Možností, jak zvýšit aktuálně 3% energetickou soběstačnost území Hořic ve výrobě elektrické energie a následné spotřebě je více. Cílem energetického plánu je hledat cesty ke stabilním a cenově přijatelným energiím. Vstup je volný a bez registrace předem. Nemůžete-li se zúčastnit, vyplňte, prosím, krátký dotazník na www.inovaceprohorice.cz

Na besedy plynule navazuje projekt podpořený Ministerstvem průmyslu a obchodu (NPO- Next Generation EU), který má za cíl posílit odolnost hořických domácností a firem na růst cen energií prostřednictvím bezplatného poradenství. Jedná se o osvětu v oblasti zateplování staveb, pomoc se specifikací zadání pro dodavatele např. oken a dveří, pomoc s výběrem vhodného zdroje tepla, dotačního titulu, či výpomoc bytovým domům se zapojením do komunitní energetiky. Každý může využít dvou resp. až čtyř hodin bezplatného poradenství.

Ing. Tomáš Štayr, organizátor a realizátor projektu
608 913 562

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *