Výstava Mendelovy univerzity napověděla jak bojovat se suchem nejen ve městě

Dlouho trvající sucho a pak krátký intenzivní déšť, který však krajina nezadrží, a tak již pár dní po dešti je sucho. Tak by se dala popsat postupná změna klimatu v České republice. Voda je naprostou nutností, a proto je potřeba na situaci adekvátně reagovat. Možné způsoby a především nové trendy v hospodaření s dešťovou vodou v městské prostředí představuje výstava, která je aktuálně na hořické radnici.

Výstavu, kterou Hořicím zapůjčil Ústav zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, můžete zhlédnout v předsálí divadelního sálu hořické radnice, které je přístupné v době otevření úřadu. Co zajímavého se dozvíte? Třeba jak vypadají retenční příkopy, zasakovací průlehy, či vodu propouštějící obrubníky. Část výstavy se věnuje vegetačním úpravám střech, městským parkům a zahradám. Zajímavou ukázkou je způsob využití dešťové vody pro vytvoření příjemného prostoru v německém Aspergu. Lázně v rakouském Blumau, dobrý příklad ekologické architektury, zas ukazují, že kvalitní řešení hospodaření s dešťovou vodou byla aplikována už v minulosti. Dešťové vody ze střech lázní, jejichž autorem je známý architekt Hudertwasser, jsou komplet vsakovány. Nejen v tomto případě hraje vegetace v utváření kvalitního prostoru významnou roli. Další z panelů je věnován povrchům parkovacích stání. Až 80 % srážkových vod je totiž možné vsáknout kombinací různých materiálů. Dosáhnout toho lze jak specifickým způsobem uložení žulových kostek, či slabostěnnými zatravňovací rošty. Dalšími příklady dobré praxe jsou: kampus Masarykovy univerzity, hřiště s dešťovou vodou v Hamburku, retenční nádrž v Pražské Ruzyni a další.
Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou se snažím pokračovat. Aktuálně společně řešíme možnosti úprav několika míst po Hořicích prostřednictvím kvetoucích trvalkových záhonů. Právě trvalkové výsadby jsou mnohem funkčnější a estetičtější úpravou zelených ploch než pouhý trávník.

Tomáš Štayr, organizátor výstavy, předseda komise pro životní prostředí města Hořice

Foto ze zahájení výstavy 17.6. 2019 o přestávce jednání hořického zastupitelstva, Foto: Michal Ludvík, Město Hořice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *